Chwilówki online bez zaświadczeń

Pilne wydatki domowe, związane z nieplanowaną naprawą sprzętu czy zakupami, ale również różne sytuacje losowe, gdy potrzebne są dodatkowe fundusze na leczenie i rehabilitację. To tylko kilka przykładów, gdy potrzebne są dodatkowe środki, pozyskane jako kredyt. W takich przypadkach ważne jest, aby pożyczka czy kredyt były udzielone i uruchomione możliwie jak najszybciej.

Produktem, który doskonale wpisuje się w takie oczekiwania klientów, są chwilówki online bez zaświadczeń. Ten produkt kredytowy dostępny jest w wybranych firmach pożyczkowych, a do jego przyznania wystarczy wypełnienie wniosku kredytowego, udostępnionego na stronie internetowej pożyczkodawcy. Oprócz danych osobowych czy numeru dowodu osobistego pożyczkobiorca nie musi dodatkowo składać zaświadczeń od pracodawcy. Skraca to czas potrzebny na rozpatrzenie wniosku, bowiem analitycy z firm pożyczkowych nie muszą weryfikować prawdziwości danych podanych w zaświadczeniach.

Jako szybkie kredyty chwilówki online bez zaświadczeń udzielane są w krótkim czasie, liczonym zwykle w godzinach. Przy tradycyjnych kredytach bankowych kredytobiorca najpierw oczekuje przez kilka dni na pozytywną decyzję kredytową, a następnie musi wykonać kilka dodatkowych czynności, m.in. odwiedzić pracownika oddziału, aby kredyt został uruchomiony. Firmy pożyczkowe tego rodzaju formalności ograniczają do niezbędnego minimum, dlatego uruchomienie kredytu następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Dużym atutem szybkich kredytów jest również to, że są one udzielane bez konieczności ustanawiania dodatkowego zabezpieczenia. Oczywiście chwilówki online są kredytami na niskie kwoty, jednak w przypadku kredytu bankowego na analogiczną kwotę kredytobiorca musiałby ustanowić zabezpieczenie.

Osoby, które mają za sobą różnego rodzaju opóźnienia w płatnościach, przez co trafiły do rejestru nierzetelnych kredytobiorców, znanym jako rejestr BIK, nie są dla banków wiarygodnymi partnerami i klientami. Jednak ci sami klienci mogą korzystać z chwilówki online bez zaświadczeń, a firma pożyczkowa, która ich udziela, potraktuje ich jak innych klientów.