Chwilówki online na rachunek

Spora część potencjalnych kredytobiorców osiąga zbyt niskie dochody, aby starać się o kredyt gotówkowy w banku. Kolejne powody, dla których analitycy kredytowi odmawiają udzielenia kredytu, to nieregularność dochodów czy fakt figurowania w rejestrze BIK. Jednak także ci klienci mogą korzystać z nowoczesnych form finansowania swoich niezaplanowanych potrzeb. Do nich skierowane są chwilówki online na rachunek, których udzielają firmy pożyczkowe.

Główną różnicę pomiędzy kredytami bankowymi a kredytami udzielanymi przez firmę pożyczkową widać już na etapie wypełniania wniosku o przyznanie kredytu. Firmy pożyczkowe wymagają jedynie, aby klient wypełnił specjalny wniosek, podając w nim dane z dowodu osobistego. W przypadku wniosku dla banku konieczne staje się także dostarczenie wielu dodatkowych zaświadczeń, m.in. potwierdzających status zatrudnienia czy wysokość osiąganych dochodów. Dostarczenie zaświadczenia oznacza konieczność zweryfikowania dodatkowych informacji, co ma wpływ na czas rozpatrywania wniosku kredytowego.

Wnioskując o chwilówki online na rachunek klient podaje tylko informacje, które są niezbędne z punktu widzenia firmy udzielającej pożyczki. Nie ma również potrzeby ustalania dodatkowych zabezpieczeń, bowiem chwilówki online są kredytami na niskie kwoty i z krótkim czasem spłaty. Samo rozpatrzenie wniosku jest realizowane w ciągu kilku minut.

Chwilówki online na rachunek są uruchamiane poprzez zlecenie przelewu na rachunek wskazany przez kredytobiorcę i jest to jedyny element, który może wydłużyć proces udzielania pożyczki. Jeśli klient prowadzi rachunek bankowy w innym banku niż firma pożyczkowa, wówczas środki na jego rachunku mogą być zaksięgowane dopiero w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu pozytywnej decyzji kredytowej.

Warto pamiętać, że firmy pożyczkowe mogą oferować nieco inne warunki dla pożyczek zaciąganych przez klientów korzystających z oferty kredytowej po raz pierwszy. W zależności od oferty takie pożyczki mogą być udzielane na niższe kwoty, ich czas spłaty również może być nieco krótszy.