Kredyty dla osób z różna historią

Udzielenie kredytu gotówkowego na dowolny cel jest uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim przyszły kredytobiorca musi mieć ciągłość zatrudnienia, a osiągane przez niego dochody powinny pozwolić na terminową spłatę zadłużenia. Dodatkowo ważne jest, zwłaszcza dla banków, aby kredytobiorca był rzetelny. Jego rzetelność jako klienta jest weryfikowana w bazach nierzetelnych klientów, najczęściej BIK w przypadku klientów indywidualnych, a kilkudniowe opóźnienie w płatności poprzednio spłacanych kredytów może być powodem do podjęcia przez bank odmownej decyzji kredytowej.

Oprócz banków na rynku pożyczek finansowych działają również firmy i instytucje pożyczkowe, udzielające kredytów na niewysokie kwoty. Takie są również kredyty dla osób z różna historią, których firmy pożyczkowe udzielają osobom wpisanym do BIK, BIG czy KRD. Firmy pożyczkowe udzielają kredytów nie tylko osobom indywidualnym, ale również przedsiębiorcom i właścicielom firm. Także oni mogą realizować swoje zobowiązania sięgając po kredyty dla osób z różna historią kredytową.

Firmy pożyczkowe udzielają osobom indywidualnym pożyczek na niskie kwoty, z krótkim terminem spłaty. Takie pożyczki są obarczone, z punktu widzenia firmy pożyczkowej, niewielkim ryzykiem, dlatego mogą o nie wnioskować także osoby z wpisem do BIK. Oczywiście kredyty dla osób z różna historią nie są dostępne w każdej firmie pożyczkowej, bowiem niektóre z nich otwarcie podkreślają, że udzielają kredytów jedynie osobom, które przejdą pozytywną weryfikację. Większość firm pożyczkowych nie obawia się udzielania pożyczek także osobom, które osiągają niskie wynagrodzenie. Procedury udzielania takich produktów nie uwzględniają bowiem konieczności składania zaświadczenia o zatrudnieniu czy deklarowania wysokości osiąganych dochodów, dlatego procedura przyznania kredytu jest prostsza i bardziej dostępna dla klientów.

Gdyby klient miał problemy ze spłatą swojego zobowiązania, wówczas może wnioskować o przedłużenie terminu spłaty pożyczki wydłużając ją o dodatkowe tygodnie. Oczywiście firmy pożyczkowe muszą określić maksymalną liczbę takich prolongat pożyczki, o które mogą wnioskować klienci.