Możliwość przedłużenia spłaty pożyczki

Przedłużenie okresu spłaty pożyczki pozwala odroczyć termin, w którym klient musi spłacić całe zobowiązanie. Odroczenie spłaty pożyczki jest usługą odpłatną, udostępnianą w ramach usługi pożyczkowej.

Bardzo ważną kwestią odnoszącą się do możliwości przedłużenia pożyczki jest czas, w którym klient podejmuje decyzję o skorzystaniu z tej możliwości. Gdyż powinien on ją podjąć na przynajmniej 2 dni przed terminem wymagalności opłacenia zobowiązania. Zgłoszenie prośby o przedłużenie okresu spłaty powinno odbyć się w dzień roboczy i w terminie pozwalającym na wykonanie skutecznego w danym dniu przelewu z wymaganą opłatą za przedłużenie pożyczki.

Klient powinien również sprawdzić, w jakich godzinach odbywają się sesje przelewów międzybankowych (Elixir), jeżeli jego konto znajduje się w innym Banku niż ten, na który ma zostać wykonany przelew. Jeżeli jego konto znajduje się w tym samym Banku co konto firmy pożyczkowej, w większości przypadków przelew jest zaksięgowany od razu po jego wykonaniu.