Pożyczki na dowód w soboty i niedziele

Większość instytucji finansowych, zwłaszcza banków, nie pracuje w weekendy, oferując swoje usługi zazwyczaj w dni robocze. Oczywiście także w sobotę i niedzielę można skorzystać z infolinii, bankowości internetowej czy wypłacić gotówkę z bankomatu, jednak nie ma możliwości, aby złożyć wniosek o kredyt przeznaczony na pilne wydatki, a już rzeczą niewykonalną jest jego przyznanie. Tymczasem na rynku finansowym są obecne instytucje, dla których pożyczki na dowód w soboty i niedziele udzielane są standardowym produktem.

Firmy pożyczkowe działają przez cały tydzień. Większość z nich umożliwia składanie wniosków o przyznanie szybkiej pożyczki poprzez wypełnienie specjalnie udostępnionego na stronie internetowej wniosku. W nim należy wpisać swoje dane i numer dowodu oraz wskazać kwotę pożyczki, aby po kilku minutach móc korzystać z przyznanych środków. Bo pożyczki na dowód w soboty i niedziele powstały właśnie po to, aby także w weekend klienci mogli korzystać z dodatkowych środków jeśli spotkają ich jakieś niecodzienne sytuacje, wydatki czy zdarzenia losowe.

Warto jednak pamiętać, że pożyczki na dowód w soboty i niedziele są dostępne w weekendy głównie dla klientów, którzy korzystają z usług danej firmy pożyczkowej po raz kolejny. Klienci nowi, wnioskujący o pożyczkę po raz pierwszy, muszą dokonać weryfikacji poprzez zlecenie przelewu na wskazany rachunek firmy pożyczkowej. Kwota takiego przelewu jest zwracana wraz z pożyczką, ale wykonanie takiego przelewu może wydłużyć czas potrzebny na uzyskanie pożyczki jeśli klient i firma pożyczkowa mają rachunki w różnych bankach.

Niektóre firmy pożyczkowe informują, że wnioski o udzielenie pożyczki, które klienci składają w niedzielę czy święta, będą rozpatrywane dopiero w kolejny dzień roboczy. Jednak nawet to niewielkie opóźnienie wydłuża procedurę udzielenia kredytu do maksymalnie 2 roboczych. W przypadku kredytów bankowych klienci, nawet jeśli mogą składać wnioski online, muszą dodatkowo złożyć np. zaświadczenie o zatrudnieniu w wersji papierowej, które będzie weryfikowane, co wydłuża procedurę nawet do kilku dni.