Pożyczki online dla osób z różną historią

Dla wielu banków idealny kredytobiorca, który wnioskuje o kredyt gotówkowy, to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, osiągająca regularne dochody w wysokości akceptowalnej przez bank, która może zabezpieczyć swój kredyt poprzez ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia choćby w przypadku poręczenia. Rzeczą kluczową dla banków jest również dotychczasowa historia kredytowa kredytobiorcy, która jest weryfikowana na podstawie zapisów w BIK. Zatem wystarczy, że we wspomnianym rejestrze klient ma status klienta nierzetelnego, aby nie mógł się starać o kredyt w banku.

Z myślą o takich klientach powstały pożyczki online dla osób z różną historią, udzielane przez firmy pożyczkowe. Takie pożyczki skierowane są do osób, które wnioskują o pożyczkę poprzez wypełnienie formularza internetowego. Cała procedura udzielania pożyczki online jest maksymalnie uproszczona, aby klienci mogli poznać decyzję kredytową w ciągu kilku minut. Kolejne minuty to czas potrzebny na przelanie środków w ramach przyznanej pożyczki online dla osób z różną historią.

Procedura udzielania pożyczki oparta jest na analizie wniosku wypełnionego przez klienta. Przyszły kredytobiorca nie składa dodatkowych zaświadczeń o zatrudnieniu, a wysokość jego dochodów może być oszacowana na podstawie oświadczenia, które w niektórych firmach pożyczkowych jest dodatkowo podpisywane przez wnioskodawcę. Proste procedury obejmują również tych klientów, którzy wnioskują o pożyczki online dla osób z różną historią, a jednocześnie są osobami wpisanymi do rejestru jako nierzetelny kredytobiorca. W przypadku firmy pożyczkowej tego rodzaju wpis nie przesądza o odmownej decyzji kredytowej, dlatego osoby wpisane do rejestrów BIK czy KRD mogą korzystać z oferty pożyczek chwilówek.

Firmy pożyczkowe premiują klientów, którzy regularnie spłacali swoje dotychczasowe zobowiązania kredytowe, zaciągnięte w firmie pożyczkowej. Tacy klienci mogą wnioskować o kredyty na wyższe kwoty, z dłuższym terminem spłaty. Z kolei klienci, którzy zaciągają swój pierwszy kredyt w danej firmie pożyczkowej, muszą się liczyć z tym, że ich pożyczka będzie udzielona na niższą kwotę, a termin jej spłaty będzie również krótszy.