Pożyczki online z przelewem na rachunek

Na rynku finansowym coraz powszechniejsze stają się pożyczki online z przelewem na rachunek, udzielane przez firmy pożyczkowe specjalizujące się w oferowaniu szybkich pożyczek, udzielanych od ręki. Tego rodzaju produkty łączy również niewysoka kwota zobowiązania oraz relatywnie krótki okres spłaty.

Dlaczego klienci wybierają pożyczki online? Aby starać się o taką pożyczkę, nie trzeba jeździć do oddziałów czy agencji prowadzonych przez firmę pożyczkową. Wszelkie formalności związane z udzieleniem pożyczki są maksymalnie uproszczone. Z tego powodu klient wypełnia wniosek online, podając wszelkie potrzebne do podjęcia decyzji kredytowej informacje. Udzielenie pożyczki online z przelewem na rachunek nie wiąże się z koniecznością składania dodatkowych zaświadczeń, związanych z uzyskiwanymi dochodami, procedura udzielenia pożyczki nie przewiduje także ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń na wypadek problemów kredytobiorcy ze spłatą zobowiązania.

Decyzja o udzieleniu pożyczki online z przelewem na rachunek podejmowana jest w ciągu kilku minut, zazwyczaj także w ciągu kilku minut realizowany jest przelew środków na rachunek kredytobiorcy. Czas ten jest nieco dłuższy w przypadku, gdy kredytobiorca ma rachunek w innym banku niż bank, z którym współpracuje firma pożyczkowa. Jednak nawet w tym przypadku czas na uruchomienie pożyczki nie jest dłuższy niż 1 dzień roboczy.

Klienci, którzy wnioskują po raz pierwszy o pożyczkę online, muszą się liczyć z nieco odmiennymi zasadami, związanymi z udzieleniem im pierwszej pożyczki. W ich przypadku zmiany najczęściej dotyczą niższej kwoty pożyczki oraz krótszego czasu spłaty, a jednocześnie firma pożyczkowa może np. zrezygnować z prowizji za udzielenie pożyczki, o ile pożyczka zostanie spłacona w krótszym niż wnioskowany terminie.

O pożyczkę udzielaną online mogą wnioskować również klienci, którzy figurują w rejestrach nierzetelnych dłużników, jak np. BIK w przypadku klientów indywidualnych czy KRD w przypadku właścicieli firm. Figurowanie w takim rejestrze nie przekłada się na odmowną decyzję kredytową.