Pożyczki z przelewem na konto

Szybka pożyczka, udzielana bez odwiedzania pracowników w oddziale i bez konieczności składania dodatkowych dokumentów w postaci choćby zaświadczeń o zatrudnieniu? Takie produkty są dostępne dla wszystkich klientów, którzy poszukują kredytów udzielanych online na sfinansowanie nagłych, pilnych wydatków.

Pożyczki z przelewem na konto, bo o nich mowa, udzielane są jednak nie przez banki, a przez firmy pożyczkowe. O ile bowiem sam sposób wnioskowania o taki produkt może być jednakowy w obu instytucjach, o tyle sama procedura rozpatrywania wniosku oraz uruchomienie pożyczki są nieco inne. W firmach pożyczkowych do wniosku o udzielenie pożyczki kredytobiorca nie składa dodatkowych zaświadczeń od pracodawcy, a firma pożyczkowa nie musi się kontaktować, aby zweryfikować prawdziwość zaświadczenia i przedstawionych w nim informacji.

Dodatkowo pożyczki z przelewem na konto są dostępne również dla tych klientów, którzy w przeszłości mieli problemy finansowe i z tego powodu znaleźli się w rejestrach nierzetelnych kredytobiorców. O pożyczkę online może wnioskować także osoba z wpisem w BIK, a sam fakt figurowania w takim rejestrze nie przesądza o podjęciu negatywnej decyzji kredytowej przez analityków rozpatrujących wniosek. Firmom pożyczkowym zależy na każdym kliencie, dlatego maksymalnie upraszczają one procedurę rozpatrywania wniosków kredytowych oraz skracają czas niezbędny do uruchomienia przyznanej pożyczki.

Kiedy pożyczki z przelewem na konto są dostępne dla klientów? To zależy od tego, czy klient jest klientem znanym, wnioskującym o kolejną pożyczkę w firmie kredytowej, czy też przyznana pożyczka jest jego pierwszym produktem, z którego korzysta. Klienci, którzy wnioskowali o pożyczkę uruchomioną poprzez przelanie środków na rachunek klienta, muszą się dodatkowo zweryfikować poprzez zlecenie przelewu na rachunek firmy pożyczkowej. Taki przelew jest wymagany jedynie po to, aby potwierdzić, że podany we wniosku numer rachunku bankowego jest faktycznie rachunkiem należącym do danego klienta. Weryfikacja przez przelew może jednak wydłużyć procedurę o dodatkowy dzień roboczy.